Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[BẮC NINH] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XNK NHÀ MÁY - TIẾNG TRUNG
BP Logistics Location: Bac Ninh
[ĐÀ NẴNG] NHÂN VIÊN ĐIỀU VẬN
Điều vận Location: Da Nang
[HÀ NỘI] CROSS BORDER TRUCKING EXECUTIVE
PRODUCT DEVLOPMENT Location: Ha Noi
HCM_Finance Planning & Analysis Manager
Finance Location: Ho Chi Minh
[HÀ NỘI/BẮC NINH] NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN - HÀNG NHÀ MÁY
Khai báo hải quan / Hiện trường Location: Ha Noi, Bac Ninh