Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH - HÀNG GOM
Sales Location: Ho Chi Minh
[HCM] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ho Chi Minh
NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ KHAI BÁO HẢI QUAN _ MẢNG HÀNG NHÀ MÁY_ ĐÀ NẴNG
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Da Nang