Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[HCM] - Nhân viên chứng từ khai báo hải quan
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ho Chi Minh
[HCM] - Key Account Executive
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ho Chi Minh
[TOÀN QUỐC] - NHÂN VIÊN KINH DOANH LOGISTICS
Sales Location: Ha Noi, Hai Phong, Ho Chi Minh, Binh Duong, Bac Ninh, Nam Dinh, Thanh Hoa, Ha Nam, Hai Duong, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Bình
[HCM] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ HÀNG AIR XUẤT
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ho Chi Minh
[HCM/HP] Nhân viên phát triển kinh doanh/ Business development executive
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Hai Phong, Ho Chi Minh