Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[HCM] - Nhân viên kinh doanh dự án
Sales Location: Ho Chi Minh
[HN] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ - KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG KINH DOANH
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ha Noi
[HẢI PHÒNG] Nhân viên điều phối vận tải
Điều vận Location: Hai Phong
[HẢI PHÒNG/THANH HÓA] Nhân viên khai báo hải quan tiếng Trung
Khai báo hải quan / Hiện trường Location: Hai Phong, Thanh Hoa
[HẢI PHÒNG] Thực tập sinh lập trình viên
Công nghệ thông tin / Phần mềm Location: Hai Phong