Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[HÀ NỘI/BẮC NINH] NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN - HÀNG NHÀ MÁY
Khai báo hải quan / Hiện trường Location: Ha Noi, Bac Ninh
[HCM] NHÂN VIÊN LÁI XE TẢI
BP Logistics Location: Ho Chi Minh
[BẮC NINH] NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HIỆN TRƯỜNG KHU VỰC BẮC NINH/BẮC GIANG
Khai báo hải quan / Hiện trường Location: Bac Ninh, Bắc Giang
[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KINH DOANH LOGISTICS - AIR EXPORT
Sales Location: Ha Noi
[NGHỆ AN] OFFICE SUPERVISOR
Management Location: Nghệ An