Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[HẢI PHÒNG/THANH HÓA] Nhân viên khai báo hải quan tiếng Trung
Khai báo hải quan / Hiện trường Location: Hai Phong, Thanh Hoa
[HẢI PHÒNG] Thực tập sinh lập trình viên
Công nghệ thông tin / Phần mềm Location: Hai Phong
Sales Assistant Manager - Working in Shanghai, China
Sales Location: Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh
[HẢI PHÒNG] Nhân viên hỗ trợ kinh doanh tiếng Anh
Sales Location: Hai Phong
[HCM] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ SEA XUẤT
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ho Chi Minh