Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HÀNG SEA XUẤT [DAD] - KINH NGHIỆM CONSOL
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Da Nang
[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KINH DOANH - SEA XUẤT
Hàng Xuất Location: Ha Noi
[BẮC NINH] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XNK NHÀ MÁY - TIẾNG TRUNG
BP Logistics Location: Bac Ninh
NHÂN VIÊN ĐIỀU VẬN
Điều vận Location: Da Nang
[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP
Hàng Nhập Location: Ha Noi