Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
Quản lý văn phòng (Quy Nhơn/Bình Dương/Đồng Nai/Bắc Ninh)
Sales Location: Binh Duong, Bac Ninh, Quy Nhon, Đồng Nai
[HCM] - Nhân viên kinh doanh dự án
Sales Location: Ho Chi Minh
[HN] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ - KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG KINH DOANH
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ha Noi
[HCM] CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI
Hành chính - Nhân sự Location: Ho Chi Minh
[HẢI PHÒNG] Nhân viên điều phối vận tải
Điều vận Location: Hai Phong