Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[HN/HCM] Pricing Manager
Pricing Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
[HÀ NỘI/HẢI PHÒNG] THỰC TẬP SINH FULL-TIME - KHAI BÁO HẢI QUAN
Khai báo hải quan / Hiện trường Location: Ha Noi, Hai Phong
[BÌNH DƯƠNG] - CỘNG TÁC VIÊN KHO
BP Logistics Location: Binh Duong
[HẢI PHÒNG/HÀ NỘI] Nhân viên phân tích giá - Hàng xuất
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ha Noi, Hai Phong
Quản lý văn phòng (Quy Nhơn/Bình Dương/Đồng Nai/Bắc Ninh)
Sales Location: Binh Duong, Bac Ninh, Quy Nhon, Nghệ An, Đồng Nai