[HCM/HP] Nhân viên phát triển kinh doanh/ Business development executive
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Hai Phong, Ho Chi Minh

Mô tả công việc/Job description:

 • Xin báo giá từ đại lý nước ngoài/ Take quotes from foreign agents
 • Liên hệ, giao dịch với khách hàng, đại lý nước ngoài (mang tính chất cầu nối, theo thông tin giữa agent/khách hàng và các cus care hàng ở chi nhánh liên quan)/ Contact, transaction with customers, foreign agents (in a bridging nature, according to the information between the agent/customer and the customer service staffs at the relevant branch)
 • Book lịch tàu, lịch bay với đại lý, theo dõi lịch tàu/lịch bay đến khi hàng về/ Check ship/flight schedule with agents, track ship schedules/flight schedules until the goods arrive
 • Phối hợp làm pricing với các BP liên quan/ Work collaboratively with relevant departments
 • Check inquiry cho sales agent/ Check inquiry for Salesman
 • Hỗ trợ VP trong nước và nước ngoài/ Support Domestics and foreign offfices

 • Hỗ trợ inside sales/ Support inside sales
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý/ Other duties as assigned by management

Yêu cầu ứng viên/ Requirement:

 • Fresher hoặc có kinh nghiệm trong ngành logistics về hàng xuất hoặc care đại lý/ Experience in the logistics industry (export or agency).
 • Trình độ học vấn : đại học chuyên ngành kinh tế, logistics, hàng hải, ngoại ngữ.../ Education level: university or higher majoring in economics, logistics, maritime, foreign languages ...
 • Trình độ ngoại ngữ : thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng, đồng thời thành thạo 1 trong các ngoại ngữ: Tiếng Nhật/Tiếng Trung/ Foreign language proficiency: proficient in English (4 skills), and proficiency in 1 of foreign languages: Japanese, Chinese ...
 • Thông thạo kỹ năng tin học văn phòng/ Proficient in office informatics skills.
 • Thông minh, Nhanh nhẹn, năng động/ Smart, Agile, Dynamic
 • Chăm chỉ, hòa đồng, tinh thần trách nhiệm cao/ Hardworking, sociable, high sense of responsibility

Quyền lợi/ Benefits:

 • Lương cạnh tranh, tương xứng năng lực và kinh nghiệm/ Competitive salary, commensurate with capacity and experience.
 • Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, thưởng lương tháng 13, thưởng Tết Âm (1-6 tháng lương)./ Annual Salary Increase and Holiday Bonus
 • Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp điện thoại/ Lunch allowance, Phone allowance
 • Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm/ Annual health check and travel.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24/ Accident insurance 24/24
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động/ To fully enjoy the benefits and regimes of employees in accordance with the provisions of the Labor Law
 • Cơ hội đào tạo, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài/ Opportunities for training, job rotation in domestic and foreign branches, improving income for qualified, enthusiastic and long-term employees