Commercial Director - Toàn quốc
Business Development Location: Toàn quốc
Quản lý trực tiếp: CEO / Tổng Giám đốc
Được báo cáo bởi: Bộ phận Sales tại Việt Nam
Trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện và phát triển chiến lược kinh doanh và Key Account để thúc đẩy tăng trưởng và thị phần tại khu vực phụ trách (Việt Nam và Quốc tế)
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. THAM GIA ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
Tìm hiểu thị trường, phân tích đánh giá thị trường (Phân tích SWOT) và các sản phẩm của doanh nghiệp để đề xuất các chiến lược phát triển ngắn và dài hạn trên toàn hệ thống
Tham gia định hướng mở rộng, phát triển kinh doanh cùng Ban Tổng Giám đốc theo kỳ. Đặc biệt là xác định chiến lược sản phẩm mới, luồng tuyến mới, nhóm khách hàng chiến lược..
Từ chiến lược kinh doanh được duyệt, cùng  các GĐCN/GĐVP triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với vùng miền/thế mạnh của từng chi nhánh.
Quản lý, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch phát triển kênh bán trên toàn hệ thống và đưa ra các giải pháp (nếu cần) để phù hợp với giai đoạn, hoàn cảnh, nhằm đạt được mục tiêu
Cùng các Giám đốc Văn phòng / Chi nhánh trong việc triển khai kế hoạch mới, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch hành động nếu cần. 
2. PHỤ TRÁCH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG KEY ACCOUNT TRÊN TOÀN HỆ THỐNG
Phân tích SWOT và tham mưu cho TGĐ về định hướng phát triển mảng Key Account trên toàn hệ thống
Lập Kế hoạch phát triển Key Account trên toàn hệ thống, căn cứ trên chiến lược được CEO phê duyệt
Cùng với các GĐCN / và các bộ phận liên quan thuộc Tổng Công ty để triển khai theo kế hoạch và tổ chức đào tạo sản phẩm, thị trường mới (nếu cần)
Xây dựng / cập nhật các chính sách nhằm củng cố và phát triển quan hệ với những Key Account của hệ thống
Giám sát thực hiện, đưa ra các giải pháp linh hoạt, kịp thời để giữ mối quan hệ tốt đẹp với các Key account
3. TRIỂN KHAI VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, SẢN PHẨM MỚI, LUỒNG TUYẾN MỚI
Nắm bắt được yêu cầu của khách hàng hiện tại để đảm báo đáp ứng nhu cầu của họ trên tinh thần dung hòa lợi ích các bên.
Chịu trách nhiệm phối hợp cùng GĐVP với bộ phận liên quan như Kinh doanh, Phát triển Kinh doanh, Tài chính - Kế toán, … nhằm thực thi kế hoạch, tăng lợi nhuận và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh
Đấu thầu các dự án mới và đàm phán các điều khoản hợp đồng.
Cộng tác và phát triển mối quan hệ với các bộ phận, khu vực, hãng vận tải, nhà giao nhận hàng hóa và các đối tác khác ở nhiều cấp độ nhằm tối ưu hóa chi phí và phát triển các tiêu chuẩn, quy trình theo dõi hiệu suất.
4. HỖ TRỢ CEO TRONG VIỆC MỞ MỚI VĂN PHÒNG TẠI NƯỚC NGOÀI
Phối hợp cùng CEO trong phân tích, nghiên cứu thị trường và đề xuất BOD kế hoạch mở rộng VP đại diện tại nước ngoài
Triển khai, thiết lập văn phòng mới, bao gồm giấy phép, sản phẩm, thương hiệu, nhân sự, văn phòng, … sau khi được BOD phê duyệt
Hỗ trợ GĐVP nước ngoài giai đoạn đầu trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, như là: xây dựng quy trình, chính sách, ngân sách, phát triển đội nhóm, phát triển sản phẩm, thị trường, …
5. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MẢNG PHÂN PHỐI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG
Tham gia vào quá trình phân tích sản phẩm đang có và thị trường để đưa ra đề xuất định hướng phát triển mảng phân phối và chuỗi cung ứng với BOD, các giải pháp tối ưu và mở rộng kho bãi
Tham gia triển khai kế hoạch phát triển Hệ thống Thông tin cho Hoạt động Phân phối và Chuỗi Cung ứng, bao gồm Hệ thống Quản lý Kho hàng (WMS), Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), Dự báo và Quản lý Vận tải cùng các bộ phận liên quan nhằm tăng tính hiệu quả và tiết kiệm, tập trung vào tính cam kết, tuân thủ và sự phát triển của doanh nghiệp
II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Ngoại thương/ Logistics hoặc Cao Học Quản Trị Kinh Doanh/ Chuỗi cung ứng.
Nắm vững nghiệp vụ về hoạt động XNK, vận tải biển và logistic
Tiếng Anh thành thạo
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Giám đốc hoặc phó giám đốc kinh doanh tại chi nhánh hoặc Công ty trong lĩnh vực Phát triển kinh doanh, quản lý trực tiếp tối thiểu 40 nhân sự trở lên trong nghành logistics.
Có kinh nghiệm phát triển thị trường nước ngoài / Supply Chain / đấu thầu là một lợi thế.
Có khả năng lên chiến lược, lập kế hoạch và triển khai công việc theo kế hoạch, xác định thứ tự ưu tiên và quản lý nhiều nhiệm vụ.
Tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo
Đàm phán và thương lượng tốt
Có kỹ năng quản lý, phân công và giám sát công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao.
Khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo.
Định hướng giải pháp và có khả năng phát triển các giải pháp thay thế cho nhiều vấn đề và tác động của chúng đối với hoạt động kinh doanh.
Có khả năng biến thách thức thành cơ hội thành công - nhìn nhận sự thay đổi một cách tích cực.
Khả năng quản lý nhiều dự án đồng thời và hoạt động trong môi trường tăng trưởng cao với thời gian nhanh chóng.
Lấy giá trị cốt lõi của công ty làm ưu tiên hàng đầu, bao gồm: Chính trực, Teamwork, Hăng say cống hiến, Trách nhiệm, Sáng tạo
Có khả năng đi công tác tối thiểu 2 tuần/chuyến đi.