[Bắc Ninh] Quản lý văn phòng
Market Development Location: Bac Ninh

1. Mục đích

- Quản lý, điều hành, tham mưu và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về toàn bộ và mọi mặt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện 

- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh từ Giám đốc văn phòng Hà Nội

- Quản trị nhân sự tại chi nhánh

- Đại diện quan hệ đối ngoại với các khách hàng, đối tác

2. Mô tả công việc 

# Hạng mục công việc Tỉ trọng Các nhiệm vụ chính
1 Quản lý, điều hành, tham mưu và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện  30% - Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Chi nhánh.
- Đề xuất, chỉ đạo thực hiện, trực tiếp tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ của Công ty.
- Tham gia, cố vấn, đề bạt lên Ban Điều Hành mọi vấn đề để đảm bảo các hoạt động tại Chi nhánh
- Theo dõi tình hình kinh doanh và tài chính tại chi nhánh. Báo cáo về Tổng công ty theo quy định.
2 Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của chi nhánh/VP đại diện 30% - Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của chi nhánh.
- Đề xuất phương án phát triển phù hợp với từng thời kỳ.
- Tổ chức thực hiện phương án hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Điều hành và quyết định các vấn đề về hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật, và qui định về tổ chức hoạt động Chi nhánh.
- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Chi nhánh.
- Chỉ đạo và điều phối mọi hoạt động có liên quan đến kinh doanh tài sản nợ và tài sản có trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng hiệu quả hoạt động.
- Đánh giá, phối hợp với các phòng ban xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để đưa ra những biện pháp giải quyết.
- Quản lý và phát triển khách hàng.
- Tổ chức các hoạt động sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư theo yêu cầu của công ty.
- Tìm kiếm khách hàng mới.
3 Quản trị nhân sự - hành chính chi nhánh 30% - Theo dõi, quản lý và báo cáo tình hình nhân sự tại đơn vị.
- Thực hiện các chế độ, chính sách và hệ thống quản trị nhân sự tại đơn vị.
- Đề xuất tuyển dụng, đào tạo, bố trí và bổ nhiệm nhân sự đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
- Đề xuất ký kết/sửa đổi/chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân sự của đơn vị.
- Hướng dẫn, kèm cặp, huấn luyện và phát triển nhân viên trong đơn vị.
- Phối hợp với Phòng Nhân sự xây dựng mối quan hệ lao động bền vững, làm tăng sự hài lòng và sự trung thành của nhân viên.
- Xây dựng, giao mục tiêu và đánh giá thành tích công tác cấp dưới, đề nghị khen thưởng kỹ luật cấp dưới
-  Quản lý, giám sát công việc hành chính tại đơn vị.
- Quản lý trang thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.
4 Quan hệ đối ngoại với các khách hàng, đối tác 5% - Duy trì và thắt chặt quan hệ với các khách hàng sẵn có và khách hàng tiềm năng bằng cách gặp mặt trực tiếp, qua điện thoại, email
5 Công việc khác 5% - Một số nhiệm vụ khác khi có nhu cầu và được sự phân công của cấp lãnh đạo

3. Yêu cầu

Học vấn, Kinh nghiệm:
- Độ tuổi: 30-40 tuổi
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Logistics, XNK, ngoại thương, kinh tế
- Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm trở lên trong ngành Logistics/FWD trong đó 3 năm tại vị trí trí quản lý tương đương. Có thế mạnh về Kinh doanh, phát triển thị trường
Kiến thức:
- Hiểu biết về lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của công ty
- Nắm vững luật hàng hải, bảo hiểm, hải quan.
- Hiểu biết về Incoterm, mua bán thanh toán quốc tế, địa lý cảng biển trên thế giới.
Kỹ năng & Năng lực                    
- Năng lực lãnh đạo, quản trị, tổ chức công việc hiệu quả
- Khả năng lập kế hoạch, phân chia, kiểm soát công việc
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin từ các báo cáo khảo sát nhu cầu hay đánh giá về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng/đối tác
- Khả năng truyền cảm hứng, biết động viên nhân viên bằng cách tạo ra môi trường làm việc tốt
- Tiếng Anh thành thạo

4. Địa điểm làm việc: 68 Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh.