Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[Hải Phòng] Chuyên viên phát triển kinh doanh
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Hai Phong
[HCM] Nhân viên chăm sóc khách hàng (kiêm hỗ trợ sales)
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ho Chi Minh
[HN] THỰC TẬP SINH CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP
Hàng Nhập Location: Ha Noi
NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ - HÀNG AIR XUẤT
Hàng Xuất Location: Ho Chi Minh
[HN/HCM] SEAFREIGHT PRICING SUPERVISOR
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ha Noi, Ho Chi Minh