Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
[HCM] - SALES MANAGER
Manager Location: Ho Chi Minh
[HẢI PHÒNG/BẮC NINH/HÀ NAM/THÁI BÌNH/BÌNH DƯƠNG/ĐỒNG NAI/CẦN THƠ] - NHÂN VIÊN KINH DOANH
Sales Location: Hai Phong, Binh Duong, Bac Ninh, Ha Nam, Cần Thơ, Đồng Nai, Thái Bình
[HN] NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG HÀNG NHẬP - HÀNG NHÀ MÁY
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ha Noi
[Hà Nội] Airfreight Manager
Hàng Xuất Location: Ha Noi
[Bắc Ninh] Quản lý văn phòng
Market Development Location: Bac Ninh