Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
Air Freight / Ocean Freight Procurement Manager
Procurement Location: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
Nhân viên Chứng từ và Chăm sóc Khách hàng - Hàng xuất
Documentation / Customer Service Location: Hà Nội, Hải Phòng
Nhân viên Chứng từ và CSKH biết tiếng Trung/tiếng Hàn - Fresher hoặc có kinh nghiệm, sẵn sàng công tác nước ngoài
Documentation / Customer Service Location: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
Giám sát / Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - Hàng nhập
Documentation / Customer Service Location: Hải Phòng, Hồ Chí Minh
Nhân viên Pricing - Hàng Nhập / Hàng Xuất
Pricing Location: Hải Phòng, Hồ Chí Minh