Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ VÀ CSKH (Hàng Log / Hàng Nhập / Hàng Xuất)
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh, Binh Duong, Bac Ninh, Lang Son