Current openings

Subscribe to receive our latest update about new jobs
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (Java, Springframework, Reactjs)
.Net, Java, IOS, Js Location: Hai Phong, Ho Chi Minh
KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU
Kế toán / Kiểm toán Location: Ha Noi
TRƯỞNG PHÒNG HÀNG XUẤT (SEA / AIR)
Hàng Xuất Location: Ha Noi
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ
Hành chính - Nhân sự Location: Ho Chi Minh
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - Tuyến Mỹ
Chứng từ / Chăm sóc Khách hàng Location: Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh