Nhân viên Chứng từ và CSKH biết tiếng Trung/tiếng Hàn - Fresher hoặc có kinh nghiệm, sẵn sàng công tác nước ngoài
Documentation / Customer Service Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
Job Application form