Nhân viên Pricing - Hàng Nhập / Hàng Xuất
Pricing Hải Phòng, Hồ Chí Minh
Job Application form