NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG (Làm việc tại sân bay Nội Bài)
.Net, Java, IOS, Js Ha Noi
Job Application form