Nhân viên khai báo hải quan
Nhân viên chứng từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng
Job Application form